Megbízható Adipex Gyógyszertár

Ki a felelős az Ön személyes adataiért?

A jelen Adatvédelmi közleményben az „Varembé Pharmacy”, a „mi” és ezek ragozott alakjai az Varembé Pharmacy  jelentik (Varembé Pharmacy Kft. székhelye: Rue de Montbrillant 67, 1202 Genève, Svájc emelet; cégjegyzékszáma: CH-320.3.035.001-8).

Mi határozzuk meg az Ön személyes adatai gyűjtésének, felhasználásának és/vagy továbbadásának és kezelésének célját és módját az Varembé Pharmacy megfelelően.

Az Varembé Pharmacy rendkívül komoly figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére és biztonságára. A jelen „Adatvédelmi közlemény” felvázolja, hogy milyen személyes adatokat gyűjthetünk be Önről, illetve miként használhatjuk fel azokat.

Időről-időre módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi közleményt. Ezért arra kérjük, hogy alkalmanként ellenőrizze ezt az Adatvédelmi közleményt, hogy mindig tisztában legyen az Ön személyes adataira vonatkozó legfrissebb szabályozásokkal. Természetesen tájékoztatni fogjuk azokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatban kötelezettség terhel bennünket.

Milyen információt gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat?

Ha a jelen webhely használatához regisztrálnia kell, bejelentő űrlapot kell kitöltenie, vagy e-mailt kell küldenie nekünk (pl. e-mailes frissítések fogadásához, további adatok igényléséhez, illetve tudományos találkozóra, promóciós rendezvényre, együttműködési lehetőségre vagy felmérésre szóló meghívó küldéséhez), akkor a következő személyes adatait gyűjthetjük össze és használhatjuk fel:

• Név

• E-mail-cím

• Lakóhely szerinti ország

• Postai cím

• Telefonszám

• Műszaki információk az eszközéről, például az IP-címe, eszközének típusa, eszköz- és hirdetési azonosítók, böngésző típusa és verziója, valamint egyéb általános kiszolgálónaplózási információk

• Egyéb személyes adatok, amelyeket Ön megadott számunkra

Amennyiben Ön egészségügyi szakemberként kíván orvosszakmai kérdést feltenni vagy minőségi panaszt benyújtani, kezeljük továbbá az alábbi adatokat:

• Foglalkozása, illetve egyéb az Ön egészségügyi szakember végzettségét igazoló adata

Amennyiben Ön nemkívánatos eseményt jelent be, kezeljük továbbá az alábbi adatokat, feltéve, hogy a mellékhatás szempontjából az adott információk relevánsak:

• Születési ideje

• Neme

• Annak a leírása, hogy az általunk gyártott gyógyszer beszedését követően hogyan érezte magát – ezeket a tüneteket hívjuk mellékhatásoknak –, mikor kezdődtek ezek az érzések, és mennyi ideig tapasztalta őket

• Az Ön által szedett Varembé Pharmacy készítmény pontos leírása (a neve, színe, gyógyszerformája, egyéb jellemzők), miért szedte a készítményt, mekkora adagot vett be és milyen gyakorisággal, mikor kezdte és meddig szedte azt.

Ezeket az információkat Ön adja meg számunkra. Ezen információkat törvényes céljaink érdekében használjuk fel a webhely adminisztrációja, az Ön által igényelt szolgáltatásokhoz szükséges regisztráció, valamint az Ön esetleges kérdéseire, illetve kéréseire történő válaszadás során.

Esetenként érzékeny adatokhoz is hozzájuthatunk Önről, például olyankor, ha valamilyen információkérés részeként, önként megosztja velünk a fizikai vagy mentális állapotára vonatkozó adatokat. Ilyen esetekben ezeket az adatokat kizárólag a megkeresés megválaszolása érdekében használjuk fel, illetve adott esetben további útmutatás biztosításához (pl. tájékoztatjuk arról a jogáról, hogy nemkívánatos eseményekről jelentést küldhet). Érzékeny személyes adatainak megadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket az adatokat kezeljük a jelen Adatvédelmi közleményben, illetve az Önnek eljuttatott bármilyen egyéb adatgyűjtési közleményben megfogalmazott célok érdekében.

Amennyiben Ön Varembé Pharmacy termék beszedése közben tapasztalt, nemkívánatos esemény jelentése céljából használja a jelen webhelyet, tölt ki online űrlapot, vagy küld e-mailt nekünk, kérjük, mindenképpen olvassa el az Ön országára vonatkozó, nemkívánatos esemény jelentéséről szóló közleményt a oldalon, hogy további részleteket ismerjen meg az Ön személyes adatainak általunk végzett, nemkívánatos eseményekhez kötődő kezeléséről.

Adatkezelések jogalapjai és céljai

A fenti adatkezelések jogalapjai az 2016/679. számú EU rendelet[1] (a továbbiakban: „GDPR”) alapján az alábbiak:

·       Regisztráció esetén: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. (1) a) pont), amely hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi közleményben foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja a regisztrációhoz kötött felhasználás biztosítása.

·       Egészségügyi szakember orvosszakmai kérdése vagy minőségi panasza esetén: amennyiben Ön szerződéses viszonyban áll a adipex-gyogyszertar.com-al, a szerződés teljesítése (GDPR 6. (1) b) pont), egyéb esetekben az üzenet küldésével hozzájárul az üzenetben foglalt adatok kezeléséhez (GDPR 6. (1) a) pont), amely hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi közleményben foglaltak szerint.Az adatkezelés célja a kérdés vagy panasz megválaszolása.

·       Nemkívánatos esemény bejelentése esetén: jogi kötelezettség a farmakovigilanciai bejelentések megtételére (GDPR 6. (1) c) pont), az esetleges különleges adatok tekintetében további jogalap a gyógyszerbiztonsághoz fűződő közérdek (GDPR 9. (2) i) pont)

Az adatkezelés célja a nemkívánatos esemény kivizsgálása, adott esetben hatósághoz történő bejelentése.

·       Egyéb kapcsolatfelvétel esetén: amennyiben Ön bármely egyéb kéréssel fordul hozzánk, a megkeresésével hozzájárul az üzenetében foglalt adatok kezeléséhez (GDPR 6. (1) a) pont), amely hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi közleményben foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja a kérés megválaszolása.

Sütik és a követés letiltásával kapcsolatos jelzések

Sütiket (és hasonló technológiai megoldásokat) alkalmazva adatokat gyűjthetünk arra vonatkozóan is, hogy Ön miként használja a webhelyet, amely gyűjtésnek a célja a webhely tartalmának és használhatóságának javítása. A sütik alkalmazásával kapcsolatos további tudnivalókért, tekintse meg weboldalunkon a sütikre vonatkozó értesítőt. Varembé Pharmacy nem válaszol a követés letiltásával kapcsolatos jelzésekre.

Összevont adatok

Összevont, az egyes személyek azonosítására nem alkalmas adatokat használunk a webhelyre, illetve az egyes oldalakra irányuló ügyfélforgalommal kapcsolatos trendek, illetve a webhelyhasználat követéséhez, aminek célja a megjelenített tartalom kialakításának és elrendezésének javítása.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A személyes adatait a rendszer továbbíthatja az Varembé Pharmacy számára. A fent felsorolt személyes adatainak egyes kategóriáit megoszthatjuk bizonyos szolgáltatókkal vagy harmadik felekkel is, az alábbiak szerint: IT-szolgáltatókkal rendszerfejlesztési és technikai támogatási tevékenységhez; könyvvizsgálókkal és tanácsadókkal a külső és belső követelményekkel való megfelelőségünk igazolása érdekében; hatósági szervekkel, bűnüldöző szervekkel és perben álló felekkel jogi beszámolási követelmény vagy jogi követelés teljesítése érdekében; valamint az Varembé Pharmacy, illetve az Varembé Pharmacy csoport egyik vállalatának utódjával vagy üzleti partnerével, amennyiben az Varembé Pharmacy részben vagy egészen értékesíti a vállalkozást, illetve megszüntet vagy létrehoz kapcsolódó együttműködést/vegyesvállalatot.

Amennyiben Ön nemkívánatos eseményt jelent be, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 6. § alapján kötelességünk a tudomásukra jutott feltételezett mellékhatásokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) vagy a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja felé továbbítani. Az OGYÉI, illetve a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a mellékhatást bejelentheti az Európai Gyógyszerügynökség, illetve más európai uniós tagállam gyógyszerfelügyeleti hatósága felé is.

Az Varembé Pharmacy nem értékesít személyes adatokat harmadik felek részére. Weboldalunkon keresztül lehetővé tesszük harmadik feleknek az adatgyűjtést, azonban erre kizárólag a jelen dokumentumban, valamint vállalatunk Sütikre vonatkozó értesítőjében ismertetett célokból kerülhet sor.

Hogyan tároljuk az Ön adatait?

Az Varembé Pharmacy a területileg hatályos jogszabályok által, valamint a vállalat Dokumentummegőrzési szabályzata által meghatározott ideig tárolja az Ön személyes adatait.

·       Regisztráció esetén az Ön adatait fiókjának törléséig őrizzük.

·       Egészségügyi szakember orvosszakmai kérdését és minőségi panaszát a kérés megválaszolásától számított 3 évig, esetleges jogvita esetén annak lezárásáig őrizzük meg.

·       A nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos bejelentéseket Európai Gyógyszerügynökség iránymutatása (Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Modul I.) alapján a termék forgalomba hozatali engedélyének lejártától számított 10 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

·       Egyéb kérés esetén annak megválaszolásáig vagy hozzájárulása visszavonássáig, esetleges jogvita esetén annak lezárásáig őrizzük meg.

Az Varembé Pharmacy belső Dokumentummegőrzési szabályzatával kapcsolatos további részletekért látogasson el a www.adipex-gyogyszertar.com oldalra.

Nemzetközi adattovábbítás

Az Varembé Pharmacy üzleti egységei és a külső partnerek telephelyei a világ bármely pontján elhelyezkedhetnek, így olyan országokban is, amelyekben a személyes adatok védelmének jogi keretei eltérhetnek az Ön lakóhelye szerinti országban hatályos jogi keretektől. Függetlenül attól, hogy mely országba továbbítják az Ön személyes adatait, ezen adatokat kizárólag abban az esetben osztjuk meg másik féllel, ha azok ismerete feltétlenül szükséges, és a megosztás minden esetben megfelelő szerződéses kötelezettségvállalás mentén történik. Kérelmezhet egy példányt az Varembé Pharmacy által alkalmazott „Kötelező erejű vállalati szabályok” és/vagy „EU általános adatvédelmi kikötések” dokumentumból, amely kérést a info@adipex-gyogyszertar.com címre írt e-mailben küldheti el az Varembé Pharmacy számára.

Kötelező erejű vállalati szabályok

A személyes adatokkal kapcsolatos jogi kötelezettségeink egy részének betartását garantáljuk a „Kötelező erejű vállalati szabályok” összeállításával. A szabálygyűjtemény meghatározza az Varembé Pharmacy adatvédelmi kötelezettségvállalásait a személyes adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatban.

Hogyan védjük az Ön adatait?

Megfelelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozást alkalmazunk annak érdekében, hogy észszerű mértékben biztosítsuk minden általunk kezelt adat biztonságát és integritását, beleértve az Ön személyes adatait is.

Az Ön jogai

Bármikor felveheti a kapcsolatot az Varembé Pharmacy vállalattal awebhelyen keresztül, és tájékoztatást kérhet arról, hogyan kezeljük személyes adatai, valamint hozzáférést kérhet az Önre vonatkozó, általunk tárolt személyes adatokhoz az esetleges pontatlanságok helyesbítése vagy az adatok törlése érdekében (ha ennek törvényes feltételei fennállnak), illetve hogy visszavonja hozzájárulását a személyes adatainak meghatározott típusú felhasználási módjaival kapcsolatban, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Ha ilyen jellegű kérés teljesítése következtében az Varembé Pharmacy vagy valamely kapcsolt vállalkozása megsértené a vonatkozó jogszabályok, rendeletek vagy működési szabályok előírásait, előfordulhat, hogy az Varembé Pharmacy nem tudja teljesíteni a kérését, de Ön ilyen esetben is kérheti a személyes adatai további kezelésének leállítását (más néven gyakorolhatja zároláshoz való jogát). A alkalmazandó jogszabályok függvényében Ön – bizonyos körülmények között – gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát valamely másik adatkezelő részére történő továbbítás keretében, amely során adatait elektronikus formában megosztjuk az adatkezelővel. Az alkalmazandó jogszabályok függvényében ezen jogosultságait térítésmentesen gyakorolhatja.

Az Varembé Pharmacy a kérelmét a beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatjuk. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével tájékoztatjuk.

Az Varembé Pharmacy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Varembé Pharmacy köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az Varembé Pharmacy adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki felügyeli az Varembé Pharmacy EU adatvédelmi törvényei szerinti megfelelőségét. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne saját személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, küldjön e-mailt az adatvédelmi tisztviselőnknek a következő címre: info@adipex-gyogyszertar.com. Ha az Ön személyes adatainak kezelését az Varembé Pharmacy az EU törvényeinek hatálya alatt végzi, esetleges panaszát benyújthatja a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi felügyeleti hatóságánál is, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postafiók: 1363 Budapest, Pf. 9; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410).

Amennyiben lakóhelye nem Magyarországon található, az illetékes felügyeleti hatóság nevét és elérhetőségét megtalálja a következő oldalon: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

A tőlünk érkező további értesítések letiltása

Ha korábban kérte a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, illetve más Varembé Pharmacy vállalatok termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos információk küldését, és szeretne leiratkozni ezekről az értesítésekről, megteheti ezt a következő címre küldött e-mailben: info@adipex-gyogyszertar.com. Minden egyes kapcsolatfelvétel során adja meg a következőket: az Ön neve, felhasználóneve (ha van), a regisztrációs adatok (ha vannak), valamint a jelen webhely neve.

Utoljára frissítve: 2021. december

© Varembé Pharmacy